stridsmænd for det vi elsker budskab sorted by
relevance

Admin14.06.2021

I verden, men ikke af verden! (1)

Lebedejf og hans kammerater i militserfaengsel.
400
Admin07.07.2021

Full text of stridsmænd : kristne martyrer i

Forf0lgelse mod aandens stridsmaend eller Dukhoborseme i Kaukasus, udgivet af Vladimir Tchertkoff med et slutningskapitel og brev fra Feo Tolstoy.
Admin18.08.2021

FORBUDTE SANGE

1 Forbudte sange Spis, syng og snak• Dog kan det nok vsere saaledes afgjort mod os, — det onde er deres gjerning; men vor gjeming er at fuldkomme Herrens vaerk, som har givet os liv og lys.
1006
Admin03.09.2021

Full text of stridsmænd : kristne martyrer i

Der anvendes aldrig revselse blandt brpdrene; saasnart en broder finder, at en anden har— 37 — handiet urigtig, gaar han frem fuldstaendig efter evangeliets veiledning, og gj0r broderen opmaerksom paa hans urigtige fremfaerd; dersom den feilende ikke vil skifte sind, blir han advaret i naervaerelse af to eller tre brpdre; og dersom han ikke tar hensyn til disse, blir han kaldt frem for hele forsamlingen.
5907
Admin30.08.2021

Lange linjer timeline

Der er bare to maader at hjaelpe folk paa, som er forfulgt for sin tror skyld; den ene er at efterkomme Kristi bud: at modtage den fremmede, at klaede den n0gne, at bes0ge den syge og komme til dem, som er i faengsel, og give den hungrige at aede, hvad der er os foreskrevet baade i vore egne hjerter og i evangeliet.
1709
Admin30.07.2021

Følg Kongen i kampen!

laere den evige frelses vei at kjende.
200
Admin27.08.2021

FORBUDTE SANGE

Ganske vist fplelsen af, at disse Dukhoborser, aandens stridsmaend, som er forfulgt og pint, bare fordi de er altfor gode til at bli forstaat af maengden af deres landsmaend, — er af laeserens eget kjpd og blod.
8606
Admin02.08.2021

Full text of stridsmænd : kristne martyrer i

De kjender Gud som et eneste og uudgrundeligt vaesen i tre aabenbarelser.
73010
Admin14.07.2021

FORBUDTE SANGE

Jeg mener, at de maa vogte sig vel for fristelse, saa plaget, som de blir, og saa ilde, som de er stillet.
5707
Admin10.06.2021

Full text of stridsmænd : kristne martyrer i

Den almindelige virksomhed udfpres paa den maade, at hver vaelger sit haandvaerk.
Admin07.09.2021

I verden, men ikke af verden! (1)

Du danskes vej til ros og magt, sortladnehav! Da jeg kom hid if0lge med en af mine unge venner, m0dte vi en vildmand fra Kaukasusfjeldene; har rev kappen af mig og tog den.
604
Admin31.08.2021

Full text of stridsmænd : kristne martyrer i

Om livet efter dpden tror de ellers, at man enten blir retfaerdiggjort ved sine gjerninger eller fordpmt ved sine gjerninger; hvert menneske faar efter sine gjerninger sin rette plads, og der er ingen omvendelse efter d0den.
7508